Uppsägning

Uppsägningen ska göras skriftligen till oss antingen använder du baksidan av ditt hyresavtal eller så skriver du ut en uppsägningsblankett.

 

Lägenhet

Uppsägningstiden för lägenhet är tre hela kalendermånader och räknas från månadsskiftet närmast efter uppsägningsdagen (räknas från och med kommande månadsskifte).

Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.
Uppsägningen behöver vi ha skriftligen, endera via vår uppsägningsblankett eller via mail till info@umluspen.storuman.se.

Bilplats/Garage/Skärmtak

Uppsägningstiden för bilplatser, garage och skärmtak är tre hela kalendermånader och räknas från månadsskiftet närmast efter uppsägningsdagen (räknas från och med kommande månadsskifte). 

Sägs bostadsavtalet upp för avflyttning från bostadsområdet så upphör bilplatsens avtal till samma datum.

Lokaler

De uppsägningstider som avtalet anger.

Visning av lägenheten

De kunder som får erbjudande att hyra en lägenhet vill ofta titta på lägenheten innan de ger oss sitt svar. Som avflyttande hyresgäst är du skyldig att, efter överenskommelse med de erbjudna kunderna, visa lägenheten tillsammans med oss.

Avflyttningsbesiktning

Tid för besiktning ska bokas hos vår besiktningsman på respektive ort. Det är bra om du själv kan närvara vid besiktningen, så att du tillsammans med vår besiktsninngsman kan lösa eventuella oklarheter på plats. Du måste själv stå för kostnaden för onormalt slitage som exempelvis förstört parkettgolv, hål i väggar, dörrar och skåpluckor, trasiga fönsterrutor etc. Om lägenheten inte är tömd och/eller städningen inte är godkänd vid kontraktsdagens utgång utgår ett vite på 5 000 kronor, samt att kostnad för utstädning tillkommer. Besiktning som inte har bokats utförs dagen när uppsägningen upphör och genom att inte ha bokat tid har du också avsagt dig rätten till klagomål på eventuella påföljder. 
Bokning av besiktning görs här:

  • Tärnaby 0954-140 66.
  • Storuman 0951-140 66

Återlämning av nycklar

Alla nycklar måste återlämnas. Det gäller även nycklar till motorvärmare, garage, förråd och tvättstuga (t ex tvättcylinder eller tvätt tagg). Du lämnar alla nycklar som avser lägenheter i Storuman, Stensele eller Gunnarn till vårt kontor på Järnvägsgatan 30 A. När det gäller nycklar till lägenheter i Tärnaby eller Hemavan ska de lämnas på Samservice som finns i kommunhuset på Västra Strandvägen 11 i Tärnaby. På båda orterna finns det möjlighet att lämna nycklarna i ett låst nyckelskåp på väggen vid entrén om du inte kan lämna dem under kontorstid.
Om det saknas nycklar vid återlämningen, måste vi debitera dig för detta enligt fastställd prislista, se nedan.

Lägenheten måste vara klar för inflyttning och nycklarna återlämnade senast klockan 12.00 inflyttningsdagen. Infaller denna dag på en helgdag gäller klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

Prislista på tjänster som inte ingår i hyran