Bra att veta om din nya bostad

Här får du allmän information.

Nycklar

När du ska flytta in hämtar du nycklarna på vårt kontor på Järnvägsgatan 30 A för lägenheter i Storumanområdet. Flyttar du in i Tärnabyområdet hämtas nycklarna vid Samservice på Västra Strandvägen 11.

Förråd

Det är viktigt att du tar rätt förråd när du flyttar in. Ta inte första bästa tomma förråd utan kontakta oss för att förvissa dig om att det hör till din lägenhet.
Köp ett hänglås och lås ditt förråd.

Felanmälan

Vid problem gör din felanmälan via Mina sidor. Vid akut behov ring enligt nedan:

  • Storuman 0951-140 66
  • Tärnaby 0954 -140 66

Sopsortering

Hjälp oss att värna om miljön. Vi har miljöstugor vid nästan alla våra fastigheter och där det inte finns hänvisar vi till de miljöstationer som finns utplacerade i samhället. Det är inte tillåtet att lämna möbler, madrasser, elartiklar etc i våra miljöstugor. Det finns anslag på vad som får lämnas i kärlen, allt annat ska du själv frakta till kommunens återvinningscentral. Om det inte görs så kommer vi att fakturera dig för nedskräpning.

Nya tapeter och annat underhåll

Fördelen med att hyra sin bostad är att vi, din hyresvärd, sköter underhåll och reparationer.

Fixa och dona själv?

Har du gjort egna förändringar i din bostad ska den återställas i ursprungligt skick när du flyttar. Installation av t ex disk- eller tvättmaskin ska göras fackmannamässigt. Säkerhetsbalja under diskmaskinen är t ex ett krav. Fråga oss först.

Hyresbetalning

Hyran betalas i förskott och senast den sista vardagen varje månad ska hyran vara oss tillhanda. Ingen påminnelse skickas ut.

Autogiro - betala hyran automatiskt

Hyran dras automatiskt från ditt konto sista vardagen varje månad. Klicka här för att komma till blanketten autogiro ››

Bredband

I våra fastigheter finns möjlighet till fast internetuppkoppling. Här hittar leverantörer för bredbandstjänster.

Hemförsäkring

Du och dina ägodelar är inte försäkrade via oss. Prata med ditt försäkringsbolag om olika typer av försäkring, vad de täcker och annat du behöver veta.

Elabonnemang

Hyresgästen ansvarar själv för att teckna ett nytt elnätsabonnemang hos Vattenfall, senast 5 dagar innan inflytt. Anmälan om inflytt kan enklast göras på www.vattenfall.com eller telefonnummer 020-82 00 00.

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket  så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det mot en avgift hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se)  eller på telefonnummer 0771-97 98 99.

Hyresgästföreningen

Fastighets AB Umluspen förhandlar varje år med Hyresgästförenigen om de hyror som skall gälla för nästkommande år.

Persienner

Installation och underhåll av persienner ingår inte i Fastighets AB Umluspens service.

Journummer

Om det uppstår

  • akuta problem
  • störningar
  • upplåsning av lägenhet, debiteras hyresgäst enligt prislista 

Ring 0951 - 140 66 Storuman, 0954 - 140 66 Tärnaby