Våra lokalvårdsprodukter

Under 2017 gick vi över till att använda oss av tana PROFESSIONAL  och green care PROFESSIONAL. Detta är två av Werner & Mertz Professional varumärken som står för högsta rengöringsprestanda, innovativa och fullständigt hållbara rengöringslösningar.
Dessa varumärken används till 90 % av vår lokalvårdsutövning.

Städmedlen är baserade på växtingredienser med beprövad biologisk nedbrytbarhet. Vi är positivt överraskade efter att ha använt dessa medel i över ett år, de är minst lika effektiva som andra städmedel som vi använt.

Werner & Mertz är bl a certificerade för Cradle to Cradle. Cradle to Cradle är ett koncept som bygger på att vi i större utsträckning måste lära oss att härma naturens egna förlopp och processer, för att helt eliminera avfall och därmed minska vår påverkan på naturen omkring oss. Det vi tidigare kallat avfall blir antingen näring åt jorden eller värdefulla råvaror åt industrin.

Konceptet bygger på tre grundprinciper:
Att avfall kan bli föda, att använda solen som energikälla och att främja mångfald och biodiversitet.

De utvalda green care PROFESSIONAL produkterna analyserar noggrant för certifiering. Cradle to Cradle innehåller en detaljerad bedömningsnyckel för att utvärdera produkter. Denna bedömning visar att:

  • Använda material (rengöringskemi o förpackning) är säkra och sunda för människa och miljö.
  • Produktdesign säkerställer att alla ingredienser kan användas som näringsämnen säkert i biologiska och tekniska kretslopp i natur och industri.
  • Tillverkningsanläggningar använder 100 % icke förorenade, förnybar energi som ersätter energi producerade från fossila bränslen.
  • Vattenkvalitet och tillförsel är skyddade och berikade.
  • Företag engagerar sig i avancerad social och miljömässig rättvisa så väl som biologisk mångfald.

Under 2018 har Umluspen lokalvård sparat 60 kg råolja, 32 kg plast och 188 kg koldioxid.