Byte av lägenhet

Generellt gäller att du ska bo minst ett år innan byte av lägenhet är möjlig. Undantag från denna regel kan göras om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring eller förändrade ekonomiska villkor.

Vill du byta lägenhet så måste en bostadsanmälan till vårt ordinarie kösystem registreras

Du som har skuld till oss kan inte få annan lägenhet innan skulden är betald. Undantag kan ske vid byte till billigare lägenhet.

Vid byte av lägenhet inom FABU tillämpas inte de sedvanliga tre uppsägningsmånderna och du behöver inte betala dubbla hyror förutom för den period som kontrakt finns på fler än en lägenhet.  Byter du till dyrare lägenhet så betalas hyran för den från och med den månad som det nya avtalet avser. Byter du till billigare lägenhet så betalar du hyran för den dyrare lägenheten i tre månader även om tillträdet för den nya och billigare lägenheten är tidigare. Tecknar någon ny hyresgäst avtal för din gamla lägenhet tidigare än dessa tre månader så börjar du betala den billigare hyran från samma månad.

En förbesiktning av nuvarande lägenhet görs av vår personal innan kontrakt på ny lägenhet skrivs. Upptäcks överslitage/ vanvård av lägenheten som man vill lämna får byte inte ske.

Bil- och garageplats följer inte med vid byte av lägenhet till annat bostadsområde.