Bredband

Bredbandstjänster ingår inte i hyran. Sådana tjänster kan tecknas genom följande leverantörer:

A3 0770-910 000 www.a3.se
Bredband 2 0770-81 10 0 00 www.bredband2.se
IT4U Sweden AB 0951-120 01 www.it4u.se

A3 är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele och t3.