Nyheter

2019-06-20 Personalträff

Tisdagen 18:e juni hade vi personalträff. Vi sammanstrålade på Golfbanan i Gunnarn.

2019-06-10 Renovering Sunds

Dräneringsarbetet vid Sunds huset har nu påbörjats.

2019-05-03 Våra lokalvårdsprodukter

Under 2017 gick vi över till att använda mer miljövänliga städmedel.

2019-04-23 Ny medarbetare

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

2019-04-15 Intresseanmälan varmförråd Tärnaby

Vi kommer att göra iordning varmförråd för uthyrning i källaren på Sundshuset.

2019-04-05 Påminnelse hyresenkät

Du har väl inte glömt att skicka in hyresenkäten.

2019-04-02 Ny medarbetare

Från och med april har vi en ny fastighetsskötare hos oss. Han heter Jonas Rönnholm.

2019-03-27 Kontoret stängt

Umluspens kontor håller stängt för utbildning 27-28 mars. Fredag 29 mars är vi på plats som vanligt igen. Välkomna!

2019-03-15 Hyresgästenkät skickas ut under vecka 12

Tag chansen och hjälp oss att bli ännu bättre hyresvärd för dig.

2019-02-14 Grabbarna gör ett kanonjobb!

Umluspen förvaltar inte enbart kommunens fastigheter utan vi utför även verksamhetsbeställningar.