2020-11-06 Covid-19

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 i vår kommun kommer vi bara att utföra akuta åtgärder med hänsyn till våra kunder och våra medarbetare. Akuta åtgärder är avloppsstopp, läckage och problem med kyl o frys. Läs mer...

Nyheter

2021-03-26 Vi söker timvikarier inom vår lokalvård

Vi söker vikarier som kan hoppa in vid sjukfrånvaro, planerad ledighet eller hög arbetsbelastning.

2021-03-04 SAPPA

Vår leverantör av TV utbud.

2021-03-04 Arbetsledning

Jonas Viktorsson blir tillförordnad arbetsledare efter Pia Vennerberg.

2021-02-26 Byte låssystem Skolgatan 3 och 5

Pandemin har försenat bytet av lås

2020-10-29 Varmförråd att hyra i Tärnaby

Det finns några förråd att hyra i källaren i Sundshuset.

2020-09-09 Hyreshöjning 2020

Hyreshöjningen gäller from 1 juli 2020.

2020-09-09 Kom ihåg att anmäla intresse för bilplats.

Hösten är här och kylan kommer krypande.

2020-09-09 Samiskt centrum har flyttat in i Sunds huset

Sunds huset är nu färdig renoverat och på bottenplan har Samiskt centrum flyttat in.

2020-06-04 Sappa

Sappa börjar sälja Dplay.

2020-05-27 Miljöbesparingar lokalvård

Genom att använda oss av Green Care produkter i lokalvården har vi gjort följande miljöbesparing för 2019.