Andrahandsuthyrning

För att du ska ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha beaktansvärda skäl. Dessa skäl kan till exempel vara studier på annan ort, arbete på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden. Skälen ska kunna styrkas med intyg.

Uthyrningen ska inte innebära påtaglig olägenhet för bostadsföretaget.

Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget hyresavtal med oss.

Eventuella sidokontrakt som är knutna till kontraktet för lägenheten kan inte läggas vilande under andrahandsuthyrningen.

Du som har förstahandskontraktet är ansvarig för hyresbetalningarna samt ordning i lägenheten och fastighetens gemensamhetsutrymmen. Du är skyldig att informera andrahandshyresgästen om ordningsreglerna i fastigheten.

Hyresavier skickas alltid ut till innehavaren av förstahandskontraktet och eftersänds aldrig.

Det ska finnas en för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden.

Du bör teckna ett avtal med andrahandshyresgästen där alla delar i hyresförhållandet specificeras.

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten. Om förstahandshyresgästen inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

En uppsagd lägenhet kan inte hyras ut i andrahand.


Skriftligt godkännande krävs från FABU för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren.