2020-11-06 Covid-19

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 i vår kommun kommer vi bara att utföra akuta åtgärder med hänsyn till våra kunder och våra medarbetare. Akuta åtgärder är avloppsstopp, läckage och problem med kyl o frys. Läs mer...

Arbetsplats Stensele

Behöver du en parkeringsplats med värme för din bil när du är på jobbet
Vi erbjuder parkeringsplatser vid de flesta kommunala arbetsplatserna, samt vid de kontors- & arbetslokaler vi förvaltar i kommunen

Här till höger kan du se "Ledigt just nu" , där visas de arbetsplatsparkeringar som är lediga idag och framöver i Stensele.

Har vi ingen parkeringsplats ledig på den arbetsplats du önskar parkera vid kan du istället registrera dig i vår kö med prenumeration. Du får då ett mail så snart en parkeringsplats blir ledig på det valda området.