Allmännyttans klimatinitiativ

Fastighets AB Umluspen har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.
124 bolag med 420 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig.
Nu går även Umluspen med i Klimatinitiativet.
– Det här gör vi för att vi självklart vill vara med och minska vår klimatpåverkan, säger Anders Karlsson, vd på Umluspen.
– Umluspen har under många år arbetat med att minska energiförbrukningen i fastigheterna. Nu tar vi nästa steg i att minska vår miljöpåverkan, säger Roland Gustafsson, ordförande på Umluspen.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.