Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan

 

En felanmälan kan gör du genom att registrera dig och logga in på mina sidor.
Är ärendet akut kan du istället ringa oss enligt nedan.
 
Storuman: 0951-140 66
Tärnaby: 0954-140 66
 
Vardagar efter klockan 16:00 och helgdagar kopplas du vidare till Norrlands Vakttjänst som hjälper dig.

 


Anmäl fel så snart du upptäcker dem.
Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i din bostad. Om ett fel uppstår som medför en större skada och du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.


Ohyra/skadedjur.
Om du upptäcker skadedjur ber vi dig kontakta oss direkt så att vi kan vidta åtgärder och minska risken för spridning.


Akuta ärenden avser fara för fastighet eller person.
Till detta räknas t.ex. elfel, vattenläckage, större avloppsstopp och trasiga fönster.
Om du som hyresgäst ringer ut Norrlands Vakttjänst i ett ej akut ärende kommer du att debiteras kostnaden för denna utryckning.

 

Prislista för tjänster som inte ingår i hyran