Pågående projekt

Umluspen jobbar inte bara med projekt på våra egna fastigheter utan vi driver även ett antal projekt på kommunens fastigheter. Vi kommer att beskriva en del av dessa projekt här.