Att söka lägenhet

De lediga lägenheterna som publiceras på hemsidan erbjuds till den med flest köpoäng av de som gjort intresseanmälan.

Du kan som sökande ha max 5 pågående intresseanmälningar. Om du får ett erbjudande måste du, innan svarstiden gått ut, svara JA eller NEJ på Mina sidor. Låter du bli att svara på ett erbjudande räknas ditt svar automatiskt som EJ SVAR och efter tre Ej SVAR spärras du från att göra ytterligare intresseanmälningar under de kommande 4 månaderna.

På Sök ledigt redovisas, i realtid, hur många som har sökt de olika lägenheterna samt hur många köpoäng den person har som är på plats fem, så att du som sökande ska få en uppfattning om din möjlighet att hyra den aktuella lägenheten. Observera att antalet köpoäng som krävs för att få lägenhetserbjudande förändras om fler med högre antal köpoäng anmäler sig innan svarsdatumet gått ut.