Elektroniska nyckelbrickor

Umluspens hantering av elektroniska nyckelbrickor

I ett antal av Fastighets AB Umluspens tvättstugor använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i FYRA veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna boka er tid i tvättstugan och öppna dörren till tvättstugan. På vissa adresser lägger vi in namn på trapphustavlan.

Fastighets AB Umluspen grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du/ni flyttar från din/er lägenhet ska dina/era personuppgifter raderas ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Uppdaterad 2018-05-23