Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 439 (83%) varav aktiva*126
Interna (boende) 90 (17%) varav aktiva*28
Totalt 529 varav aktiva*154

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.