Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2024 (95%) varav aktiva*1312
Interna (boende) 113 (5%) varav aktiva*40
Totalt 2137 varav aktiva*1352

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.