Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 4399 (97%) varav aktiva*2823
Interna (boende) 133 (3%) varav aktiva*53
Totalt 4532 varav aktiva*2876

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.