Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 227 (79%) varav aktiva*115
Interna (boende) 59 (21%) varav aktiva*28
Totalt 286 varav aktiva*143

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.