Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 283 (80%) varav aktiva*108
Interna (boende) 69 (20%) varav aktiva*23
Totalt 352 varav aktiva*131

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.