Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3725 (97%) varav aktiva*2298
Interna (boende) 114 (3%) varav aktiva*43
Totalt 3839 varav aktiva*2341

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.