2020-11-06 Covid-19

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 i vår kommun kommer vi bara att utföra akuta åtgärder med hänsyn till våra kunder och våra medarbetare. Akuta åtgärder är avloppsstopp, läckage och problem med kyl o frys. Läs mer...

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 621 (86%) varav aktiva*173
Interna (boende) 102 (14%) varav aktiva*34
Totalt 723 varav aktiva*207

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.