Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 398 (81%) varav aktiva*151
Interna (boende) 96 (19%) varav aktiva*42
Totalt 494 varav aktiva*193

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.