Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 261 (81%) varav aktiva*105
Interna (boende) 62 (19%) varav aktiva*22
Totalt 323 varav aktiva*127

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.