Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 139 (74%) varav aktiva*68
Interna (boende) 48 (26%) varav aktiva*26
Totalt 187 varav aktiva*94

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.