Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 825 (88%) varav aktiva*185
Interna (boende) 116 (12%) varav aktiva*46
Totalt 941 varav aktiva*231

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.