2020-11-06 Covid-19

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 i vår kommun kommer vi bara att utföra akuta åtgärder med hänsyn till våra kunder och våra medarbetare. Akuta åtgärder är avloppsstopp, läckage och problem med kyl o frys. Läs mer...

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 573 (86%) varav aktiva*158
Interna (boende) 96 (14%) varav aktiva*34
Totalt 669 varav aktiva*192

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.