Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 192 (77%) varav aktiva*112
Interna (boende) 56 (23%) varav aktiva*23
Totalt 248 varav aktiva*135

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.