Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 327 (79%) varav aktiva*112
Interna (boende) 86 (21%) varav aktiva*33
Totalt 413 varav aktiva*145

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.