2020-11-06 Covid-19

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 i vår kommun kommer vi bara att utföra akuta åtgärder med hänsyn till våra kunder och våra medarbetare. Akuta åtgärder är avloppsstopp, läckage och problem med kyl o frys. Läs mer...

Gunnarn

Gunnarn är en av de större byarna i Västerbottens läns inland. Byn präglas av ett öppet och kuperat odlingslandskap. I byn finns en golfbana som har 9/18 hål med tre tee per bana.
En byst av Carl von Linné finns som minne från hans besök under år 1732.