Kösystem

Din kötid räknas från och med det datum ni registrerat er som bostadssökande. Du får 1 poäng/dag från den dag du registrerar dig som bostadssökande. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo förutom vid dödsfall då köpoäng kan överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former.

För att behålla dina köpoäng måste du vara aktiv i FABU’s bostadskö genom att minst en gång var tolfte månad logga in på Mina sidor. Gör du inte detta kommer dina köpoäng att nollställas och kan då inte återställas.

Om du har e-post kan du välja att ha en så kallad "sökprenumeration" hos oss. Då kommer vi att informera dig via din e-post om det publicerats en lägenhet i det område, storlek och prisklass du meddelat att du är intresserad av. Kriterierna lägger du själv in via din inloggning. Observera att en prenumeration inte automatiskt anmäler ditt intresse för lägenheten, det är endast information.

Under din kötid kan du ändra dina önskemål om lägenhet på Mina sidor utan att det påverkar din köplats.

Kösystemet innebär att du som sökande själv måste vara aktiv och anmäla ditt intresse för lägenheter som förmedlas.

Från det att du tackat ja till en lägenhet har du sju dagar på dig att underteckna avtalet. Görs inte detta så kommer lägenheten att erbjudas vidare till nästa i kön. Den bostadsanmälan som togs bort ur vårt system vid tillfället du tackade ja till erbjudandet kan inte återaktiveras utan en ny registrering till bostadskön måste göras.
 
Dina köpoäng nollställs när vi skriver ut avtalet efter det att du tackat ja till ett erbjudet hyresavtal. För att återigen ställa dig FABU’s bostadskö och samla köpoäng behöver du åter registrera+ dig i kön på Mina sidor. När du har tilldelats en kölägenhet kan du inte anmäla intresse för en annan lägenhet tidigare än tolv månader från kontraktets start.