Lassovägen, Hemavan

Vintertid har det varit stor halkrisk då det rinner vatten in i miljöboden och fryser till is. Det ska nu åtgärdas med att miljöboden lyfts upp och det byggs ett golv i miljöboden. Vatten kan då passera under golvet och eventuell isbildning kommer inte att utgöra någon risk för personskada.
Tunnorna kommer under arbetet att stå utanför miljöboden.