Ventilation Skolgatan 6 o 8

Arbetet med att montera mekanisk ventilation i lägenheter och källare på Skolgatan 8 i Storuman pågår just nu. Entreprenören som utför jobbet är Nya Plåt & Byggspecialisten.

Under vecka 38 påbörjades håltagningen i lägenheterna på Skolgatan 8. I fläktskåpet i köket kommer ett ventilationsaggregat med återvinning att monteras. Friskluft kommer att tas in via ytterväggen i köket som värms upp till ca 19 grader av ventilationsaggregatet. Luften sprids sedan vidare till övriga rum i lägenheten. I dessa rum kommer frånluftsdon att monteras som transporterar returluft tillbaka genom ventilationsaggregatet och sedan ut ur huset. Delar av returluften återvinns i ventilationsaggregatet och används för att värma upp den nya luften som kommer in.

Alla lägenheterna på Skolgatan 8 förväntas vara klara till mitten på december. Lägenheterna på Skolgatan 6 kommer att påbörjas under vecka 3, 2019 och förväntas vara klara 10-12 veckor senare.