Sundshuset

Fastighets AB Umluspen, som är ett dotterbolag till Storumans Kommunföretag och en del i Storumans kommunkoncern, har köpt fastigheten på Västra Strandvägen 4 som består av affärslokaler och lagerlokal på bottenplan och fem lägenheter på övre plan. Den har under en längre period varit outnyttjad. Med det centrala läget i Tärnaby finns det stor potential för utveckling av fastigheten.

– Det känns roligt att vi till slut lyckades komma i mål med affären och att vi på så sätt får möjlighet att tillskapa fler hyresrätter i ett av Tärnabys bästa lägen, säger Anders Karlsson, VD på Fastighets AB Umluspen.

– Det känns bra att affären är klar. Fastigheten har ett strategiskt och centralt läge, och vi hoppas kunna bidra till ett mer levande centrum i Tärnaby, säger Roland Gustafsson, styrelseordförande för Fastighets AB Umluspen.

Just nu pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan i Tärnaby. Fastigheten är en av nyckelbyggnaderna för att på lång sikt skapa ett mer levande centrum i Tärnaby. Att den nu är i Umluspens ägo innebär att vi har bättre möjligheter att styra vad som händer med utvecklingen i centrum.  

Fastighets AB Umluspen planerar för att byta värmesystem och dränering, för att sen succesivt påbörja renovering av lägenheterna i fastigheten. För tidigare affärslokaler i bottenplan är det i dagsläget inte bestämt om det ska kvarstå som lokaler eller byggas om till lägenheter. Källarvåningen är planerad för uthyrningsbara varmförråd.