Renovering Sundshuset

Arbetet med renovering av det så kallade Sundshuset på Västa Strandvägen 4 har påbörjats.

I första hand är det källaren som har börjat ses över och renoveringen av 5-rums lägenheten. Källaren ska målas upp och gallerväggar ska sättas upp för att fungera som förråd till hyresgäster samt att ett antal förråd ska hyras ut till externa kunder.
I 5-rummaren ska ytskikten och köket bytas ut och det ska även bytas fönster. Arbetet förväntas vara klart under senhösten. Efter hand kommer de mindre lägenheterna att börja renoveras.
Dräneringsarbetet har kommit igång och förväntas vara klart till vecka 28.
En bergvärmepumpsanläggning kommer att installeras.

Målsättningen är att renoveringarna ska vara klara under 2019.