Renovering Sundshuset

Arbetet med renovering av det så kallade Sundshuset på Västa Strandvägen 4 har påbörjats.

I första hand är det källaren som har börjat ses över och ytskikten i lägenheterna. Källaren ska målas upp och gallerväggar ska sättas upp för att fungera som förråd till hyresgäster samt att ett antal förråd ska hyras ut till externa kunder.
I lägenheterna ska ytskikten bytas ut samt köken.
Det ska under våren dräneras runt huset samt att delar av avloppsledningarna bytas ut. En värmepumpsanläggning kommer att installeras.

Målsättningen är att renoveringarna ska vara klara till hösten 2019.