Renovering Sunds

Dräneringsarbetet har påbörjats och förväntas vara klart under vecka 28.

Renoveringen av 5-rummaren på övre planet pågår också. Där byter vi ytskikt, sätter in nytt kök och byter fönster. Detta förväntas stå klart under senhösten.

En bergvärmepumpsanläggning ska även installeras.