Relining Prästgårdsvägen 18

Under september påbörjades arbetet med relining av avloppsstammarna på Prästgårdsvägen 18 i Tärnaby. Företaget som utför arbetet heter Proline.

Relining är ett sätt att förlänga hållbarheten på avloppsrör. De befintliga rören rengörs och beläggs sedan invändigt med polyesterplast i flera lager. Man kan säga att det blir ett "rör i röret". Arbetet förväntas vara klart under vecka 41.
Vi kommer samtidigt att justera dräneringen runt hela huset, vilket förväntas bli klart i slutet på oktober. Svevia utför dräneringsarbetet på fastigheten.