Påminnelse hyresenkät

Nu har du som hyresgäst möjlighet att tala om vad du tycker om vår service och våra fastigheter.
Du hjälper även oss att bli en ännu bättre hyresvärd för dig.
Vi behöver både ditt beröm och din kritik.

Om du besvarar enkäten kan du delta i tävlingen om ett presentkort värde 1 000 kr.
Har du dator, kan du välja att besvara enkäten www.wiknerqm.se/enkat