Fönsterbyte Trädgårdsvägen 3

Under våren 2019 kommer vi att byta fönster på Trädgårdsvägen 3.
Hyresgästerna kommer att informeras om startdatum och tidplan så snart det är bestämt.
Förhandling med Hyresgästföreningen har genomförts och den bruksvärdesmässiga förändringen som sker i och med byte av fönstren bedöms ha en hyrespåverkan av 2 % på ingående hyror.