Fönsterbyte Trädgårdsvägen 3

Vi kommer att byta fönster på Trädgårdsvägen 3.
Arbetet kommer att påbörjas vecka 36 och beräknas pågå i en månads tid.
Entreprenören är E12:an Bygg AB.
Förhandling med Hyresgästföreningen har genomförts och den bruksvärdesmässiga förändringen som sker i och med byte av fönstren bedöms ha en hyrespåverkan av 2 % på ingående hyror.