Älgjakt

Det innebär att en del av våra kollegor befinner sig i älgskogen. Det kan medföra längre väntetid vid felanmälan.